ZAPRASZAMY DO UNICAP Inwestycje

INWESTYCJE ALTERNATYWNE

Wielu inwestorów poszukuje unikalnych sposobów lokowania pieniędzy. Przez długi czas najważniejszą alternatywą dla akcji czy obligacji były dzieła sztuki i antyki. Oprócz perspektywy zysku posiadają również namacalną, trwałą wartość. Obecnie coraz większą popularność zyskują inwestycje w alkohole gdzie prym wiodą wino i whisky. Prowadzone są nawet indeksy, które pozwalają mierzyć wzrost wartości konkretnych roczników na podstawie przeprowadzanych transakcji. Na wartość trunków wpływa głównie ograniczony wolumen produkcji oraz renoma i marka winnicy lub destylarni. Równie ważny jest czas. Optymalny horyzont czasowy dla tego typu inwestycji to kilkanaście­, niekiedy nawet kilkadziesiąt lat.