ZAPRASZAMY DO UNICAP Inwestycje

SUROWCE

Kolejną możliwością inwestycyjną są surowce naturalne. Handel nimi opiera się głównie na kontraktach terminowych z użyciem dźwigni finansowej tak aby zwiększyć potencjalne zyski. Do najpopularniejszych przedmiotów obrotu należą ropa naftowa, gaz ziemny, olej opałowy, cukier, złoto, srebro, kukurydza, pszenica, soja, miedź czy kawa. W tym wypadku wykorzystujemy zmianę kursów poszczególnych surowców na giełdach gdzie są notowane i zarabiamy na różnicach.