ZAPRASZAMY DO UNICAP Nieruchomości

LEASING NIERUCHOMOŚCI

Leasing nieruchomości daje możliwość sfinansowania zakupu nieruchomości lub w przypadku leasingu zwrotnego pozwala wykorzystać fundusze zamrożone w nieruchomościach. Przez leasing może być finansowany zakup obiektów handlowych, biurowych, magazynów, hoteli jak i obiektów przemysłowych. Przedmiot leasingu nie jest w tym czasie ujęty w bilansie jako zobowiązanie, przez co nie obciąża zdolności kredytowej leasingobiorcy. Ten rodzaj leasingu przynosi również korzyści podatkowe, ponieważ w ramach leasingu operacyjnego opłaty leasingowe są ujmowane jako koszty i podlegają odliczeniu w całości.