ZAPRASZAMY DO UNICAP Kredyty

Kredyty Obrotowe

Aby poprawić płynność finansową naszego przedsiębiorstwa możemy wykorzystać kredyt obrotowy prowadzony na rachunku bieżącym lub kredytowym w postaci linii kredytowej. To dobre rozwiązanie ponieważ ponosimy koszty rzeczywiście wykorzystanych pieniędzy, a nie jak w przypadku innych kredytów za wszystkie przyznane środki nawet gdy leżą bezczynnie na koncie.