ZAPRASZAMY DO UNICAP Nieruchomości

Obrót nieruchomościami komercyjnymi

Drugim polem naszego działania w dziedzinie nieruchomości jest także obrót nieruchomościami komercyjnymi w szeroko rozumianym sektorze obiektów handlowych. Oferujemy pełne spektrum usług począwszy od pozyskiwania gruntów pod budowę galerii, parków handlowych, centrów handlowych, centrów logistycznych, centrów biznesowo-biurowych oraz marketów spożywczych. W zakresie naszej działalności jest także komercjalizacja galerii handlowych, parków handlowych, centrów biznesowo-biurowych i obiektów przeznaczonych pod handel spożywczy. Na zlecenie klientów przygotowujemy koncepcje zagospodarowania nieruchomości komercyjnych oraz pomagamy w procedurach formalno-prawnych.